Hop til indhold

Censormødet for de skriftlige prøver i sommerterminen 2023 forventes at blive afholdt virtuelt mandag den 12. juni og tirsdag den 13. juni.

Mødedatoer og -tidspunkter fremgår af følgende skema:

Mandag, 12. juni

Tirsdag, 13. juni 

Start 9:00 Start 9:00
Afsætning (hhx) Billedkunst (stx) 
Biologi (stx) Dansk (htx) 
Engelsk (hf) Engelsk (hhx) (merk.eux)
Engelsk (stx) Fransk (hhx)
Spansk (hhx) Fysik (htx)
Tysk (stx) Geovidenskab (htx) (stx)
Start 12:00 Kemi (htx)
Bioteknologi (htx) Kinesisk (vaf)
Bioteknologi (stx) Matematik (hf)
Dansk (hf) Matematik (hhx)
Dansk (stx) Matematik (stx)
Dansk som andetsprog (gif)(hfe) Virksomhedsøkonomi (hhx)
Spansk (stx)  
Tysk (hhx) Start 9:30
  Italiensk (stx)
  Start 12:00
  Dansk (hhx)
  Engelsk (htx)
  Fransk (stx)
  Fysik (stx)
  International økonomi (hhx)
  Kemi (stx)
  Matematik (htx)
  Samfundsfag (stx)

 

Censorer i græsk (stx), latin (stx), mediefag (stx) og musik (stx) mødes fysisk, og censorer i dramatik (stx) mødes telefonisk mandag den 12. juni. Censorer i geovidenskab (htx og stx) og idræt (stx) mødes fysisk, og censorer i billedkunst (stx), russisk (stx), arabisk (vaf), japansk (vaf) og tyrkisk (vaf) mødes telefonisk den 13. juni. Nærmere info herom følger fra de respektive fagkonsulenter.

Forud for censormødet skal censorerne deltage i en obligatorisk generalprøve, der ligeledes foregår virtuelt og blandt andet har til formål, at censorerne kan blive bekendte med det virtuelle format, og at fagkonsulenterne kan dele vigtig information relateret til bedømmelsesarbejdet. Generalprøven varer cirka en time.

Mødedatoer og -tidspunkter for generalprøverne fremgår af følgende skema:

Mandag, 22. maj Tirsdag, 23. maj 
Start 15:30 Start 15:30
Afsætning (hhx) Billedkunst (stx)
Biologi (stx) Dansk (htx)
Engelsk (hf) Engelsk (hhx) (merk. eux)
Engelsk (stx) Frank (hhx)
Spansk (hhx) Fysik (htx)
Tysk (stx) Geovidenskab (htx) (stx)
Start 17:00
Kemi (htx)
Bioteknologi (htx) Matematik (stx)
Bioteknologi (stx) Virksomhedsøkonomi (hhx)
Dansk (hf)
Kinesisk (vaf)
Dansk (stx)
Matematik (hf)
Dansk som andetsprog (gif) (hfe)
Matematik (hhx)
Spansk (stx)
Start 16:00
Tysk (hhx)
Italiensk (stx)

Start 17:00

Dansk (hhx)

Engelsk (htx)

Fransk (stx)
  Fysik (stx)

International økonomi (hhx)
  Kemi (stx)
  Matematik (htx)
  Samfundsfag (stx)

 

Der afholdes ikke generalprøve for øvrige fag.

Allokerede censorer modtager i løbet af maj yderligere information om censormødet og generalprøven i deres allokeringsbreve samt direkte fra leverandøren af det virtuelle format, herunder med detaljer om login og teknik. Det er derfor vigtigt, at censorer er indberettet med den korrekte institutionsmailadresse, så de kan modtage relevant information.


Sidst opdateret: 2. august 2023