I løbet af foråret blev ministeriets monitoreringsløsning ’Den digitale prøvevagt’ afprøvet ved en generalprøve på gymnasierne. Den digitale prøvevagt viste sig ikke at være teknisk klar til brug og bliver derfor ikke taget i brug ved sommerens prøver.

Gymnasierne kan dog stadig bruge en anden monitoreringsløsning ved prøverne. Det er op til skolen at beslutte, om du skal bruge en monitoreringsløsning, når du skal til eksamen.

Kan skolen kræve, at jeg bruger en monitoreringsløsning til en prøve?

Ja, det kan skolen godt. Den kan dog også vælge at lade det være frivilligt for eleverne. Spørg din skole, hvad de har valgt. 

Hvad må monitoreres på din computer?

I henhold til databeskyttelsesforordningen må din skole ikke monitorere og registrere flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt til formålet.

Hvis din skole har valgt at bruge en monitoreringsløsning til prøverne, er skolen selv dataansvarlig for monitoreringsløsningen, og hvad der monitoreres afhænger af det program, der bruges.

Din skole eller leverandøren af monitoreringsløsningen kan oplyse, hvad der monitoreres under prøven. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke vil lade min computer monitorere under prøven?

Det er et brud på eksamensreglerne – med mindre din skole har bestemt, at det er frivilligt at bruge monitorering.

Skolen kan bortvise dig fra prøven, hvis du bryder eksamensreglerne. Hvis du bliver bortvist fra prøven, får du ingen karakter og skal tage prøven igen.

Det kan du typisk gøre året efter, men hvis du går på sidste år af din uddannelse betyder det, at du ikke bliver student samtidig med dine klassekammerater.

Der kan også være andre konsekvenser af at bryde eksamensreglerne. Under "Spørgsmål og svar" kan du læse mere.

Kan du låne en anden computer af din skole til prøven?

Mange gymnasier kræver, at du køber en computer ved studiestart, og at du selv medbringer en computer til prøverne. Hvis de ikke har krævet det, skal din skole stille en computer til rådighed for dig ved prøverne.

Hvor længe opbevarer skolen mine oplysninger fra eksamen?

I henhold til databeskyttelsesforordningen må din skole kun gemme elevernes data, så længe de har behov for dem i forhold til at kunne vurdere, om eleverne har omgået eksamensreglerne.

Det kan være nogle måneder, hvis der ikke er en konkret mistanke om snyd eller længere tid, hvis der en mistanke som skal undersøges.

Det er den enkelte skole som bestemmer, hvor længe de har behov for at gemme data. Kontakt skolen eller skolens DPO (data protection officer), hvis du vil vide, hvor længe skolen opbevarer dine data.

Sidst opdateret: 8. august 2019