Hop til indhold

Ombedømmere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget en række ombedømmere for hvert fag, som skolen skal anvende.

Ombedømmelse kan tilbydes i tilfælde af imødekommelse af klager over bedømmelsen (kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen) eller ved fejl og mangler ved prøven (kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen).

Honorar

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Herefter er satsen beregnet ud fra to timer gange sats C.

Honoraret udgør 635,42 kroner (per 1. oktober 2021) per opgave, der ombedømmes.

Sidst opdateret: 20. oktober 2021