Hop til indhold

Ombedømmere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget en række ombedømmere for hvert fag, som skolen skal anvende.

Ombedømmelse kan tilbydes i tilfælde af imødekommelse af klager over bedømmelsen (kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen) eller ved fejl og mangler ved prøven (kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen).

Honorar

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Herefter er satsen beregnet ud fra to timer gange sats C.

Honoraret udgør 629,08 kroner (pr. 1. april 2020) pr. opgave, der ombedømmes.

Vejledning om ombedømmelse og omprøve – herunder SRP, SOP og EOP (pdf)

Sidst opdateret: 11. juni 2020