Hop til indhold

Vejledning om ombedømmelse og omprøve

Vejledningen vedrører ombedømmelse og omprøve i forbindelse med klagesager samt fejl og mangler ved gymnasiale prøver, herunder store skriftlige opgaver/projekter, og er til brug i de gymnasiale uddannelser.

Vejledningen beskriver blandt andet institutionen og ombedømmernes opgaver ved ombedømmelser, ombedømmelse og omprøve af store skriftelige opgaver/projekter, og den slår blandt andet fast, at der ved ombedømmelse altid skal udpeges to eksterne ombedømmere.

Vejledningen er senest opdateret i juni 2022.

Læs vejledningen (pdf).

Spørgsmål og svar om ombedømmelse og omprøve

Nedenstående spørgsmål og svar fremgår også af ovenstående vejledning. 

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:41

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:44

Klage eller ”fejl og mangler” ved en mundtlig prøve og prøver med en samlet vurdering (for eksempel SRP) kan indebære tilbud om omprøve. 

Det er klagers beslutning, om han/hun vil tage imod tilbuddet om omprøve. Klager skal informeres om, at resultatet af omprøven kan resultere i en lavere karakter (medmindre der er tale om ”fejl og mangler”, jf. kapitel 9 i den almene eksamensbekendtgørelse). Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

En omprøve skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne).

Opdateret 04/02 2022 kl. 11:38

En omprøve er ikke en forvaltningsretlig afgørelse (ligesom for eksempel ombedømmelse er), og her skal akterne fra forudgående klagebehandling ikke tilgå de nye bedømmere. En omprøve skal i det hele håndteres som den oprindelige prøve – dog skal der være nye bedømmere. (jf. § 53 i den almene eksamensbekendtgørelse).

Opdateret 28/01 2022 kl. 08:58

Klage eller ”fejl og mangler” ved en skriftlig prøve kan indebære tilbud om ombedømmelse af den skriftlige besvarelse.

Det er klagers beslutning, om han/hun vil tage imod tilbuddet om omprøve. Klager skal informeres om, at resultatet af ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter (medmindre der er tale om ”fejl og mangler”, jf. kapitel 9 i den almene eksamensbekendtgørelse). Accept af tilbud skal gives til institutionen senest to uger efter tilbuddets meddelelse.

En ombedømmelse skal finde sted snarest muligt (inden for terminerne).

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:45

Ved ombedømmelse skal de nye bedømmere (ombedømmerne) – som det fremgår af § 53, stk. 3 i den almene eksamensbekendtgørelse – sammen træffe en egentlig forvaltningsretlig skriftlig afgørelse om karakterfastsættelsen. Det vil for eksempel sige, at akterne fra den forudgående klagebehandling skal tilgå de nye bedømmere (læs mere om dette i afsnit 4 og 5 i ”Vejledning om ombedømmelse og omprøve”, som kan downloades ovenfor).

Opdateret 27/01 2022 kl. 10:48

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udpeger ved hver termin en række ombedømmere for hvert fag, som institutionen skal anvende.

Opdateret 04/01 2023 kl. 12:00

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Herefter er satsen beregnet ud fra to timer gange sats C. Honoraret udgør 648,58 kroner (pr. 1. oktober 2022) pr. opgave, der ombedømmes.

Sidst opdateret: 31. januar 2023