Ombedømmere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udpeget en række ombedømmere for hvert fag, som skolen skal anvende.

Ombedømmelse kan tilbydes i tilfælde af imødekommelse af klager over bedømmelsen (kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen) eller ved fejl og mangler ved prøven (kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen).

Honorar

Ombedømmeres honorar fastsættes efter Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Herefter er satsen beregnet ud fra to timer gange sats C.

Dette giver 618,64 (pr. 1. april 2019).

Sidst opdateret: 3. april 2019