; Hop til indhold

Tirsdag, den 15. juni 2021 afholdes censormødet for sommerterminens skriftlige prøver.

Hvis du er skriftlig censor i år, vil informationer om log-in m.v. til censormødet blive sendt til den mail, som din ansættelsesinstitution har oplyst i forbindelse med censorkompetenceindberetningen. Hvis du ikke har modtaget disse oplysninger inden torsdag den 10. juni klokken 14, skal du kontakte censorsupport@stil.dk.

Censormødet består som tidligere af først et formøde, derefter et lille rettegruppemøde og til sidst votering parvis i rettegrupperne. Alle starter med at tilgå formødet, hvor fagkonsulenten som vanligt gennemgår årets opgavesæt m.v. Det vil her være muligt at stille spørgsmål til fagkonsulenten i plenum. Du kan finde starttidspunktet for formødet længere ned på denne side.

For at undgå at formødet bliver forsinket, er det vigtigt, at du tilgår formødet 30 minutter inden starttidspunktet.

Umiddelbart efter formødet bliver fagkonsulentens oplæg fra formødet sendt til den mail, som din ansættelsesinstitution har oplyst i forbindelse med censorkompetenceindberetningen. Husk eventuelt at tjekke spam/reklame-filter, hvis du ikke modtager oplægget.

Når formødet er afsluttet, mødes de enkelte rettegrupper i deres rettegruppemøde A. Her starter rettegruppen med at diskutere opgavesættet og aftaler rækkefølge for voteringen m.v. Såfremt man er i flere rettegrupper, så aftales det indledningsvis, hvilken rettegruppe man starter i.  Det er den censor, der er i flere rettegrupper, der har ansvar for, at der bliver lavet aftaler om dette med rettegrupperne.

Votering

Under voteringen bliver det ene censorpar i møderum ’A’, mens det andet censorpar tilgår møderum ’B’. Når man er klar til at skifte censormakker, giver man besked i det andet møderum. Har man behov for at stille fagkonsulenten et spørgsmål i forbindelse med voteringen, gøres dette via ’chat med fagkonsulenten’, der er placeret i højre side i rettegruppemødet. Har I brug for, at fagkonsulenten tilgår jeres møde for at afklare spørgsmålet, skal I huske at angive rettegruppenummer og hvilket møderum, I befinder jer i (obs., det er ikke chatten, der er indbygget i zoom-mødet, I skal bruge til at kontakte fagkonsulenten).

Husk, at I skal indtaste karaktererne i Netprøver undervejs.

Det er vigtigt, at voteringen er afsluttet og at alle karakterer er indtastet og godkendt i Netprøver, senest tirsdag den 15. juni klokken 17.00. Først når alle karakterer er indtastet og godkendt i Netprøver, må man logge ud og forlade censormødet.

OBS: På grund af COVID-19 relaterede ændringer i antallet af elever til skriftlige prøver i år, er der enkelte faggrupper, som ikke afvikler censormødet, som beskrevet på her på siden. Hvis dette er tilfældet for dit fag, vil du modtage besked fra fagkonsulenten om, hvordan voteringen så vil foregå.

Herunder følger en række oplysninger om censormødet, som det er vigtigt, du orienterer dig i inden censormødet.

 Censormøder  Tidspunkt for formøde (husk at møde ind 30 minutter før start)
 Afsætning hhx  Klokken 9.15
 Billedkunst

 Klokken 9

 Biologi stx  Klokken 10
 Bioteknologi htx  Klokken 9
 Bioteknologi stx  Klokken 8
 Dansk hf, dsa og gif  Klokken 10
 Dansk hhx  Klokken 9
 Dansk htx  Klokken 10
 Dansk stx  Klokken 9
 Dramatik  Klokken 9
 Engelsk hhx, htx og eux  Klokken 9
 Engelsk stx og hf  Klokken 9
 Fransk stx  Klokken 9
 Fysik htx  Klokken 10:30
 Fysik stx  Klokken 9
 Geovidenskab  Klokken 12
 Græsk og latin, stx  Klokken 9
 Idræt  Klokken 9
 International økonomi hhx  Klokken 10
 Kemi htx  Klokken 12
 Kemi stx  Klokken 9
 Kinesisk  Klokken 10
 Matematik hhx  Klokken 9
 Matematik htx  Klokken 10
 Matematik stx og hf  Klokken 9
 Mediefag  Klokken 9
 Russisk, arabisk, tyrkisk og japansk  Klokken 9
 Samfundsfag stx  Klokken 9
 Spansk stx  Klokken 11
 Tysk hhx og stx  Klokken 11
 Virksomhedsøkonomi hhx  Klokken 9

Det er vigtigt, at du inden censormødet den 15. juni tester, at din computer kan afvikle zoom-møder.

Du kan teste dette ved at logge ind på censormødet og tilgå ’test møde’. Her skal du sikre dig, at zoom-mødet har adgang til kamera og mikrofon på din computer. Oplever du problemer med at afvikle zoom-mødet, bør du kontakte it-support på din egen institution, da det ofte er lokale indstillinger på din computer, der forhindrer afviklingen af zoom-mødet.

Censormødet kan afvikles på alle typer af computere. Vi anbefaler dog, at man tilgår censormødet enten i Google-Chrome eller Microsoft-Edge browser.

Såvel formødet som voteringen er strengt fortrolig. Man må ikke dele oplysninger med andre, ej heller i anonymiseret eller anekdotisk form. Under voteringen af besvarelserne må kun de relevante personer være til stede i det virtuelle møderum, hvori voteringen foregår.

Som altid skal karakterer indtastes i Netprøver af begge censorer straks efter voteringen. Censor må først forlade det virtuelle censormøde, når alle karakterer, som vedkommende har voteret, er indtastet i Netprøver af begge censorer, der er trykket ’indsend karakterer’, og der ikke er uoverensstemmelser mellem censorernes indtastede karakterer. Husk at orientere dig i Netprøvers ’vejledning for bedømmere og vejledere’.

Det er 2. censors opgave at returnere eventuelle besvarelserne af 1. delprøve på papir til de prøveafholdende institutioner efter censormødet.

Skulle der opstå tekniske problemer med afviklingen af censormødet, der gør, at enkelte censorer ikke kan tilgå censormødet, skal disse tage kontakt til de andre censorer i rettegruppen og votere besvarelserne telefonisk. Telefonnumre på censorerne i rettegruppen findes i allokeringsbrevet.

Skulle der opstå store tekniske problemer, der gør, at fagkonsulenter og store dele af censorerne ikke kan tilgå censormødet, skal hele voteringen ske telefonisk. I dette tilfælde vil fagkonsulenten sende sit oplæg til formødet til censorerne på mail med en instruks om, at voteringen skal foregå telefonisk. Husk derfor at tjekke din mail, hvis der er problemer med afviklingen af censormødet.

Det er vigtigt, at fagkonsulentens oplæg gennemlæses inden voteringen, da det kan indeholde vigtige forhold omkring opgavesættet og bedømmelsen.

Derefter ringer rettegruppen til hinanden og organiserer voteringen. Har man i forbindelse med voteringen behov for at komme i kontakt med fagkonsulenten, sendes en SMS til fagkonsulenten med oplysning om telefonnummer, navn og rettegruppe, så vil fagkonsulenten ringe så snart, det er muligt.

Når rettegruppens arbejde efter ”Plan B” er færdigt, sender en fra gruppen en mail herom til fagkonsulenten med angivelse af rettegruppens nummer og med rettegruppens andre medlemmer cc.

Det er vigtigt, at voteringen er afsluttet og at alle karakterer er indtastet og godkendt i Netprøver, senest tirsdag den 15. juni klokken 17.00.

Det virtuelle censormøde stiller nogle anderledes krav til jer som deltagere, og der vil være brug for tålmod og samarbejde. Hjælp hinanden, hvis det er muligt.

Hvis der opstår vanskeligheder af teknisk art under censormødet, kan du kontakte supporten via helpdesk på hovedsiden.

Alternativt, hvis du slet ikke kan tilgå censormødet, kan du skrive en mail med navn, rettegruppe og telefonnummer til censorsupport@stil.dk, så vil du blive kontaktet telefonisk hurtigst muligt.

Supporten kan ikke hjælpe med vanskeligheder af faglig art eller med arbejdet som censor, her skal du i stedet kontakte fagkonsulenten. 

Oplever du problemer med Netprøver, skal du kontakte STIL-support på 70 21 21 50 eller ved at skrive til Netprøver-support (jira.stil.dk)

Sidst opdateret: 10. juni 2021