Eksamensbeviser

Eksamensbeviser udstedes af institutionen på elevens anmodning.

Krav til eksamensbeviser (pdf)

Øvrige beviser

Hvis uddannelsen afbrydes, kan der udstedes prøvebevis for beståede prøver og deltagerbevis for afsluttede fag, der ikke udtrækkes til prøve.

Krav til prøvebeviser (pdf)

Eux-beviser

Elever, der gennemfører og består eux-forløb, får et eux-bevis.

Krav til teknisk eux-bevis med bagside (pdf)

Krav til merkantilt eux-bevis (del 1) med bagside (pdf)

Krav til (fuldt) merkantielt eux-bevis med bagside (pdf)

Engelsk oversættelse af dansk eksamensbevis

Hvis eleven ønsker det, skal institutionen i følge eksamensbekendtgørelsen udfærdige et eksamensbevis på engelsk som bekræftet kopi.

Engelsk oversættelse af de danske eksamensbeviser (pdf)

Bagsidetekst til eksamensbeviser

Her kan bagsidetekster til eksamensbeviser ved de gymnasiale uddannelser og eux-forløb hentes.

Filen hentes i rtf-format, som kan åbnes i et tekstbehandlingsprogram, fx Microsoft Word.

2hf (rtf)
hfe (rtf)
hhx (rtf)
htx (rtf)
prøvebevis (rtf)
stx (rtf)
gif (rtf)
eux (rtf)

Bestilling af papir til eksamensbevis

Til eksamensbeviser benyttes særligt papir med vandmærke af Undervisningsministeriets logo. Papiret bestilles hos firmaet Scanprint via mail til chel@stibo.com med oplysninger om bestillers navn, institutionsnavn, adresse og EAN-nummer. Prisen er fastsat til et fast gebyr på 75,- kr. samt faktiske portoudgifter.

Sidst opdateret: 13. juli 2018