Hop til indhold

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret for institutionens daglige drift er forankret hos institutionens leder.

Ledelsens opgaver

På den enkelte institution har institutionens leder ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse. Ledelsen udføres under ansvar over for bestyrelsen og ministeren. Lederen skal derfor sikre, at institutionen både ledes og udvikles i overensstemmelse med institutionens formål og de strategier, som bestyrelsen har udstukket.

Det er institutionens leder, som træffer de konkrete afgørelser om institutionens elever og personale. Institutionens leder træffer desuden afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og valgfagshold inden for rammerne i love og bekendtgørelser.

Sidst opdateret: 11. december 2023