Hop til indhold

1. januar 2017 trådte en ny lov om de gymnasiale uddannelser i kraft. Den nye lov finder anvendelse for elever, som starter deres uddannelse 1. august 2017 eller senere.

Elever, som er begyndt på gymnasial uddannelse før 1. august 2017, er omfattet af de hidtil gældende regler. Se særligt regelsæt for elever, som er startet før august 2017.

Centrale bekendtgørelser

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk, vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Sidst opdateret: 14. september 2021