Hop til indhold

Hvis du ikke er tilfreds med, hvilken gymnasial institution du er blevet optaget på, kan du anmode fordelingsudvalget om at genoptage sagen. Der er fastsat en frist på to uger for at anmode om en genoptagelse. Hvis fordelingsudvalget kan konstatere, at fristen er overholdt, har udvalget pligt til at genoptage sagen. Udvalget er dog kun forpligtet til at genoptage sagen én gang.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Du kan klage til regionsrådet over retlige spørgsmål i forbindelse med genoptagelsessagen. Du skal i så fald sende din klage til fordelingsudvalget senest to uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra fordelingsudvalget.

Der kan ikke klages over regionsrådets afgørelse.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for elevfordeling, der er besluttet af et fordelingsudvalg, det vil sige normalt ikke for ansøgere til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Sidst opdateret: 9. september 2022