Hop til indhold

Hvis du ikke er tilfreds med, hvilken gymnasial institution du har fået reserveret plads på, kan du anmode regionsrådet om at genoptage sagen. Du skal anmode om genoptagelse senest 10 kalenderdage, efter du har fået besked om din pladsreservation fra den gymnasiale institution, hvor du har fået reserveret foreløbig plads. Regionsrådet genoptager sagen med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at give dig helt eller delvis medhold.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Du kan klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål i forbindelse med genoptagelsessagen. Du skal i så fald sende din klage til det regionsråd, der har truffet afgørelse i din genoptagelsessag, senest 10 kalenderdage efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis regionsrådet ikke kan imødekomme din klage fuldt ud, sender regionsrådet, senest 6 kalenderdage efter klagens indgivelse, din klage til Børne- og Undervisningsministeriet. 

Der kan ikke klages over Børne og Undervisningsministeriets afgørelse.

Sidst opdateret: 24. februar 2023