Hop til indhold

Du har mulighed for at anmode regionsrådet i den region, du bor i, om at genoptage behandlingen af din ansøgning, hvis du fx mener, at der er sket en fejl ift. din foreløbige pladsreservation. Du skal anmode om genoptagelse senest 10 kalenderdage, efter du har fået besked om din pladsreservation fra den gymnasiale institution, hvor du har fået reserveret foreløbig plads. Regionsrådet genoptager sagen med henblik på vurdering af, om der er grundlag for at give dig helt eller delvis medhold.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, klage på dine vegne.

Du kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over retlige spørgsmål i forbindelse med genoptagelsessagen. Med retlige spørgsmål menes fx, hvis der med afgørelsen er tilsidesat regler for elevfordelingen og uddannelsen, at regler i forvaltningsloven ikke er overholdt, eller de almindelige forvaltningsretlige principper m.v. ikke er fulgt. Styrelsen vil således ikke forholde sig til skønsmæssige forhold.

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål, skal du sende din klage til det regionsråd, der har truffet afgørelse i din genoptagelsessag, senest 10 kalenderdage efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis regionsrådet ikke kan imødekomme din klage fuldt ud, sender regionsrådet, senest 6 kalenderdage efter klagens indgivelse, din klage til  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der kan ikke klages over Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelse.

 

Sidst opdateret: 20. marts 2024