Hop til indhold

Hvis du ønsker at klage til institutionens ledelse over en beslutning, som er truffet på institutionen, er der ikke nogen lovbestemt klagefrist. Du skal dog være opmærksom på, at institutionen kan have fastsat lokale klagefrister. Uanset om institutionen har fastsat lokale klagefrister bør du i egen interesse klage hurtigst muligt, så der kan blive taget stilling til dine klagepunkter, mens det fortsat er relevant.

Din klage bør være individuel, skriftlig og nøje angive de omstændigheder, der efter din mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Institutionens ledelse vil efter modtagelsen træffe afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan du senere klage over til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis der er tale om retlige forhold.

Du kan læse mere om at klage over en afgørelse fra din institution her

Sidst opdateret: 11. december 2023