Hop til indhold

Det daværende Grønlands Hjemmestyre overtog pr. 1. januar 2009 den regelfastsættende myndighed for samt administrationen af den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU) og de grønlandske uddannelser til højere handelseksamen (HHX) og højere tekniske eksamen (HTX). Før 1. januar 2009 blev de gymnasiale uddannelser i Grønland reguleret ved regler fastsat af undervisningsministeren i Danmark.

GU-reformen trådte i kraft 2012 og gymnasiet betegnes nu som GUX, som også anvendes i daglig tale. Det betyder blandt andet, at de erhvervsgymnasiale uddannelser og uddannelsesforløb findes som studieretninger i GUX.

Sidst opdateret: 11. december 2023