Nye optagelsesmuligheder, målrettede fagpakker og øget fokus på evaluering og screening er centrale elementer i den nye, målrettede hf-uddannelse.

Optagelse på hf

Fremover får alle elever mulighed for at starte på hf direkte efter 9. klasse, hvis den enkelte vurderes uddannelsesparat og består folkeskolens afgangseksamen med et tilstrækkeligt resultat.

Elever, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan bede den enkelte skole om en standardiseret, individuel kompetencevurdering. Eleven kan optages, hvis skolen vurderer, at han/hun har de rette faglige og personlige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Læs mere om adgangsforudsætningerne til hf

Målrettede fagpakker

Fremover skal hf-institutionerne udbyde fagpakker til eleverne, der er målrettet forskellige typer erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.
En fagpakke skal almindeligvis bestå af to fag på B-niveau eller et fag på B-niveau og et fag på C-niveau.

Udvidede fagpakker og faglig overbygning

Hf rettes særligt mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, men hf-elever kan opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på maksimalt seks måneder i forlængelse af den toårige hf.

Fag og valgfag

Fremover koncentreres undervisningen på færre fag, så der er plads til fordybelse og fokus på kernefag som dansk og matematik. Eleverne får flere B-niveauer end tidligere, dansk er obligatorisk på A-niveau, og alle skal vælge mellem idræt eller et praktisk/musisk fag.

Organisering af skoleår, praktik- og projektperioder

Skoleåret opdeles i to semestre, så eleven hvert halve år afslutter en del af uddannelsen. I løbet af uddannelsen afsættes desuden 70 timer til praktik- og projektperioder. Den totale undervisningstid udvides med en timepulje på ca. 80 timer til vejledning og særlige skriftlige indsatser.

Styrket vejledning og feedback

Som noget nyt skal eleven i løbet af det første halve år gennem en screening med vægt på indlæringsresultater og -udfordringer. Resultaterne herfra anvendes i den løbende vejledning af eleven i valg af fag, fagpakker og videreuddannelse.

Sidst opdateret: 8. marts 2017