Både hf, hhx, htx, stx og eux giver eleverne studiekompetence, og de forskellige gymnasiale uddannelser er derfor ligeværdige. Uddannelserne er målrettet forskellige fagområder, og de giver adgang til forskellige typer videregående uddannelser.

Enklere navne

De gymnasiale eksamener får nye navne, som både viser ligeværdigheden og de faglige forskelle.

  • Hf-eksamen (hf)
  • Almen studentereksamen (stx)
  • Merkantil studentereksamen (hhx)
  • Teknisk studentereksamen (htx)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

Fremover vil alle elever, der består en gymnasial eksamen, kunne kalde sig student.

Én fælles lov

Stx, hhx, htx og hf får én fælles lov, så reglerne bliver enklere og mere ensartede. Det vil fremgå af loven, at de fire uddannelser har det samme overordnede formål – at være almendannende og studieforberedende.

Samtidig uddybes det i loven, at det fælles formål med de gymnasiale uddannelser udmøntes forskelligt i hver af uddannelserne alt efter den enkelte uddannelses faglige profil.

Geografisk tilgængelighed

Alle kommende gymnasieelever skal så vidt muligt have reel mulighed for at vælge mellem de forskellige gymnasiale uddannelser. Derfor skal det vurderes, om de erhvervsgymnasiale uddannelser – og især htx – er tilgængelige for elever i hele landet, så kommende elever ikke opgiver at søge htx-uddannelsen på grund af geografiske barrierer.

Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud (pdf).

Sidst opdateret: 8. marts 2017