Det øgede fokus på fremmedsprog indebærer, at:

 • Elever med en stærk, sproglig profil får bedre rammer for sproglig fordybelse.
 • Flere skal vælge fortsættersprog fra grundskolen. Det bliver samtidig muligt at vælge spansk som fortsættersprog.
 • Flere skal vælge flere sprog.
 • Flere skal vælge sproglige studieretninger.
 • Der udvikles en national sprogstrategi med forslag til, hvordan skolerne bedst løser de udfordringer med fremmedsprog, som findes i overgangen fra folkeskolen og mellem gymnasiet og de videregående uddannelser.
 • Latin styrkes i faget almen sprogforståelse og på C-niveau.
 • Kinesisk indføres som 2. fremmedsprog.
 • Der indføres krav om, at læsning af tekster på engelsk og – når det er muligt – også på andre fremmedsprog, skal indgå i alle studieretningsfag.
 • Der skal være en tydeligere vægtning af litteraturlæsningen mellem A- og B-niveauer og mellem fortsætter- og begyndersprog.

Se hvilke fremmedsprog, som kan indgå som studieretningsfag i sproglige studieretninger med tre sprog (pdf).

Bedre rammer for den sproglige fordybelse, så flere vælger sprog på et højt niveau

Det gøres mere attraktivt at vælge flere fremmedsprog på højt niveau. Det betyder, at stx-elever med tre eller fire fremmedsprog ikke, som på de øvrige studieretninger, behøver at have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller matematik på B-niveau. Den sproglige indlæring understøttes også af, at det bliver muligt for sproglige studieretningselever at erstatte et naturvidenskabeligt fag på C-niveau (dog ikke fysik) med latin C.

Samtidig styrkes elevernes sprog- og kulturforståelse gennem latin. I faget almen sprogforståelse i grundforløbet skal der indgå mindst 20 timers undervisning i latin.

Bedre kommunikative evner og fremmedsprogstræning i alle fag

Det skal fremgå tydeligere af læreplanerne, at litteraturlæsningen og den litterære analyse har størst vægt på A-niveau og i fortsættersprog. Uden at svække den litterære dimension skal mål for de kommunikative evner skrives tydeligere frem i alle læreplanerne.

Samtidig øges kravet til, at eleverne skal læse fremmedsprogstekster i studieretningsfagene.

Udviklingen af sprogudbuddet og elevernes sprogvalg følges

Forligskredsen følger løbende elevernes valg af sprog, så det sikres, at reformens mål om, at flere skal vælge sprog og på højere niveau opfyldes, og at der samtidig sikres en sproglig mangfoldighed i gymnasiet.

Hvordan får man fremmedsprog efter reformen?

SPANSK SOM EKSEMPEL:

 • Spansk som studieretningsfag (begyndersprog): Begyndersprog som f.eks. spansk kan udbydes i studieretninger, hvor eleverne har tre (eller flere) sprogfag. For eksempel kan der udbydes en studieretning med engelsk A, spansk begynder A og latin C.
 • Spansk fortsættersprog vil f.eks. kunne indgå i en sproglig studieretning med engelsk A, spansk (fortsætter) A, samfundsfag B, eller en samfundsfaglig studieretning med samfundsfag A og spansk fortsætter A eller endelig som en kunstnerisk studieretning med musik A og spansk fortsætter A.
 • Spansk kan også indgå som valgfag på B-niveau i studieretninger, hvor eleverne har mulighed for at tage valgfag på B-niveau.
 • Derudover kan spansk begynder A fortsat vælges som 2. fremmedsprog af alle elever i stx og hhx på lige fod med en række andre sprog.
Sidst opdateret: 24. februar 2017