Almendannelsen i gymnasiet skal have et stærkere fundament af kundskaber og viden i de enkelte fag. Det indebærer, at

  • Almendannelse og studiekompetence opnås gennem en styrket viden og faglige kundskaber i fagene.
  • Almendannelse opnås gennem en kombination af faglig bredde og dybde, og gennem samarbejdet mellem gymnasiets fag.
  • Gymnasiets dannelsesopgave og studieforberedende opgave er fastlagt i en fælles formålsparagraf.

Almendannelse i gymnasiet

At være alment dannet i gymnasiet betyder, at eleven har en bred indsigt i og viden om gymnasiets fag og om de videnskabelige områder naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Det betyder også, at eleven skal være bekendt med den tradition, historie og de værdier og aktuelle forhold, som udgør forudsætningen for det samfund og den kultur, man er en del af. Eleven skal have kundskaber, så man er i stand til at tage aktivt del i skolens fællesskab og et demokratisk samfund, hvor medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter er centrale for, at samfundet fungerer.

Dannelse i gymnasiet

I gymnasiet siger dannelse noget om, hvordan eleven udvikler en selvstændig identitet ved at forholde sig til den viden og de værdier, eleven møder i gymnasiets fag, undervisning og skolekultur. Dannelse er de meninger, værdier og væremåder, som det enkelte menneske opbygger gennem ny viden og kundskab. Dannelsen sker, når eleven har mod til at udfordre viden og kundskab i samspillet med klassekammerater, lærere og skolefællesskabet.

Skolen skal give et kritisk fundament

Derfor skal skolen på alle de gymnasiale uddannelser repræsentere en kultur, hvor viden, oplysning og muligheden for at tænke frit er grobund for, at eleverne opnår forudsætninger for at forholde sig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til de nationale, internationale og teknologiske udfordringer, de møder i det moderne samfund.

Sidst opdateret: 24. februar 2017