Hop til indhold

Her kan du finde materiale til faget informationsteknologi C og B ( Informatik C og B).

Læreplan B-niveau (pdf)

Læreplan C-niveau (pdf)

Forsøgsfaget informationsteknologi har siden 2011 kunnet udbydes i de gymnasiale uddannelser. Målet med forsøget har været at skabe et fleksibelt og moderne it-fag, som kan tones til de enkelte uddannelser og studieretninger.

På baggrund af erfaringerne fra forsøget har undervisningsministeren besluttet at indføre faget permanent i den gymnasiale fagrække, dog med visse justeringer af læreplanen og med det mere dækkende navn informatik.

Det nye fag informatik vil kunne udbydes på C- og B-niveau som studieretningsfag og som valgfag. I stx vil faget kunne udgøre et af de mindst to naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau, som skal indgå i alle studieretningsforløb. I htx vil skolen for den enkelte studieretning kunne vælge mellem informatik C og kommunikation og it C som det obligatoriske it-fag.

Når det nye fag indføres, udgår samtidig fagene datalogi C, multimedier C og informationsteknologi C fra valgfagsbekendtgørelsen, informationsteknologi B fra htx-bekendtgørelsen samt it B fra hhx-bekendtgørelsen.

Samtidig er det besluttet, at der skal udarbejdes en læreplan for faget programmering på B-niveau.

Indførelsen af informatik C og B samt de afledte ændringer i it-fagudbuddet, kræver lovændringer grundet de særlige udbudsmuligheder i stx og htx. Derfor ligger det endnu ikke fast, hvornår ændringerne kan træde i kraft. Indtil da vil skolerne fortsat kunne udbyde forsøgsfaget informationsteknologi.

Lærere der har kompetence til at undervise i fagene it (hhx), kommunikation/it (htx), informationsteknologi ( nuværende valgfag (C) og nuværende htx-fag (B)), datalogi (stx), programmering (htx) og multimedier (alle), vil også have kompetence i det nye fag i forsøgsperioden.

Sidst opdateret: 2. august 2023