Skoler med htx og stx kan som forsøg udbyde en studieretning, der omfatter geovidenskab A. Forsøget gennemføres med optagelsen af elever fra og med skoleåret 2011/12.

Skoler, der ønsker at deltage i forsøget, skal meddele dette til Ministeriet for Børn og Undervisning. Skolerne vil efter optagelse af eleverne i studieretningen blive bedt om en række oplysninger, der skal indgå i evalueringen af forsøget. Meddelelsen sker til fagkonsulent Lars Andersen.

I stx skal geovidenskab A indgå i en studieretning, der også omfatter matematik A og kemi B. I htx er kravet alene, at studieretningen også omfatter matematik A, idet kemi B er obligatorisk i htx.

Elever, der har afsluttet htx eller stx med en studieretning med geovidenskab A, opfylder adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik efter adgangsbekendtgørelsens regler. Geovidenskab A kan i øvrigt substituere fysik B og naturgeografi B.

Elever, der er optaget i en studieretning med geovidenskab A, kan ikke vælge valgfag i naturgeografi uanset niveau i dette fag. Derimod kan eleverne vælge fysik A som valgfag, da fysik A er adgangsgivende til visse videregående uddannelser på universiteterne.

Læreplanerne er udformet, så den omfatter 400 timers undervisning, og så den inkluderer fysik og naturgeografi på C-niveau. Eleverne skal således ikke afslutte disse fag særskilt og skal derfor ikke have afsluttende standspunktskarakterer (årskarakterer) i disse fag.

Læs mere på fagsiden på EMU.dk her.

Læreplan og vejledning

Vejledende opgavesæt

Eventuelle spørgsmål vedrørende forsøget rettes til fagkonsulenterne.

Sidst opdateret: 6. november 2018