Hop til indhold

Skoler med htx og stx kan som forsøg udbyde en studieretning, der omfatter bioteknologi A. Forsøget kan også gennemføres med optagelse af elever i skoleåret 2016/17.

I stx skal bioteknologi A indgå i en studieretning, der også omfatter matematik A og fysik B. I htx er kravet alene, at studieretningen også omfatter matematik A, idet fysik B er obligatorisk i htx.

Elever, der har afsluttet htx eller stx med en studieretning med bioteknologi A, vil opfylde adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik efter adgangsbekendtgørelsens regler. Bioteknologi A kan i øvrigt substituere biologi B og kemi B.

Elever, der er optaget i en studieretning med bioteknologi A, kan ikke vælge valgfag i biologi uanset niveau i dette fag. Derimod kan eleverne vælge kemi A som valgfag, da kemi A er adgangsgivende til visse videregående uddannelser på universiteterne.

Læreplanen er udformet, så den omfatter 400 timers undervisning, og så den inkluderer biologi og kemi på C-niveau. Eleverne skal således ikke afslutte disse fag særskilt og skal derfor ikke have afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i disse fag. I htx skal kemi B heller ikke afsluttes.

Læreplan (18. februar 2010) (pdf)

Vejledning (22. februar 2011) (pdf)

Bioteknologi på EMU

Her kommer du direkte til faget bioteknologis side på EMU (emu.dk).

 

Sidst opdateret: 2. august 2023