Hop til indhold

Skoler med htx og stx kan som forsøg udbyde en studieretning, der omfatter bioteknologi A. Forsøget kan også gennemføres med optagelse af elever i skoleåret 2016/17.

I stx skal bioteknologi A indgå i en studieretning, der også omfatter matematik A og fysik B. I htx er kravet alene, at studieretningen også omfatter matematik A, idet fysik B er obligatorisk i htx.

Elever, der har afsluttet htx eller stx med en studieretning med bioteknologi A, vil opfylde adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik efter adgangsbekendtgørelsens regler. Bioteknologi A kan i øvrigt substituere biologi B og kemi B.

Elever, der er optaget i en studieretning med bioteknologi A, kan ikke vælge valgfag i biologi uanset niveau i dette fag. Derimod kan eleverne vælge kemi A som valgfag, da kemi A er adgangsgivende til visse videregående uddannelser på universiteterne.

Læreplanen er udformet, så den omfatter 400 timers undervisning, og så den inkluderer biologi og kemi på C-niveau. Eleverne skal således ikke afslutte disse fag særskilt og skal derfor ikke have afsluttende standspunktskarakterer (årskarakterer) i disse fag. I htx skal kemi B heller ikke afsluttes.

Læreplan (18. februar 2010) (pdf)

Vejledning (22. februar 2011) (pdf)

Bioteknologi på EMU

Her kommer du direkte til faget bioteknologis side på EMU.

Ofte stillede spørgsmål om bioteknologi A

FAQ for bioteknologi A, oktober 2015 (pdf)

Skriftlige prøver

Skriftlige eksamensopgaver i bioteknologi A på materialeplatformen.dk

Evaluering af de skriftlige prøver i bioteknologi A

Typeord (29. oktober 2015) (pdf)

Kommentarer til i opgavesættet 31. maj 2011, januar 2012 (pdf)

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt 1 (pdf)

Vejledende opgavesæt 2 (pdf)

Genteknologiske forsøg

Aftale mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi (pdf)

Indberetningsskema - forside (pdf)

Indberetningsskema - bilag (pdf)

Bilag 5 - Uddybning af sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for organismer og forsøgstyper (pdf)

Orienteringsbrev (pdf)

Evaluering af forsøget med bioteknologi A

Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har evalueret bioteknologis faglige indhold og faglige profil (pdf)

Undervisningsministeriet har evalueret forsøgets effekt på elevernes valg af naturvidenskabelige fag og studieretninger og på studenternes slutniveauer i forhold til adgangskravene (pdf)

Sidst opdateret: 16. april 2021