Hop til indhold

Kinesisk områdestudium på C-niveau er, som områdestudier generelt er det, karakteriseret ved, at det omfatter fagligheder fra såvel samfundsfaglige fag som humanistiske. Forskellige undervisnings- og projektforløb inddrager historiske, politiske, sociologiske, kulturelle, sproglige og geografiske forhold og discipliner.

Anledningen til forsøget med kinesisk områdestudium er, at en af konsekvenserne af Kinas voksende internationale betydning er en markant stigende interesse for kinesisk sprog og kultur blandt unge, der søger gymnasiet.

Hertil kommer, at det danske gymnasiale system er med til at uddanne den næste generation af erhvervsfolk, akademikere, politikere og ledere. Denne generations verden vil være en verden, hvor også ikke-vestlige lande sætter dagsordenen, og hvor evnen til at kommunikere, konkurrere og gebærde sig på den globale scene kræver både sprogkundskaber og viden om fremmede kulturers normer, skikke, adfærd og særpræg.

Skoler, der ønsker at deltage i forsøget, skal meddele dette til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Meddelelsen sker til fagkonsulent René Bühlmann.

Læreplan, stx

Læreplan, hhx

Sidst opdateret: 2. august 2023