Siden sommereksamensterminen 2012 har det været muligt for alle skoler at benytte sig af denne eksamensform på matematik stx A, hvor opgaverne inklusiv eventuelt bilagsmateriale foreligger digitalt.

De hold, der tilmelder sig, skal følge forsøgslæreplanen. Heraf fremgår det for eksempel, at de hold, der tilmelder sig forsøget, skal have adgang til dynamiske geometri- og statiskprogrammer samt et cas-værktøj, og at eleverne skal kunne aflevere besvarelser af skriftlige opgaver elektronisk.

Forberedelsesmateriale

Bemærk også, at de skriftlige prøver indeholder et nyt element, nemlig et forberedelsesmateriale.

Før prøven vil eleverne få udleveret et materiale, der kan være en matematisk tekst om et nyt emne eller et større datamateriale. Materialet vil have en karakter, så eleverne under en vis vejledning (6 undervisningstimer) selv kan arbejde med det. Materialet vil danne grundlag for cirka 20 procent af spørgsmålene ved den skriftlige prøve.

Årsagen til at denne form inddrages er dels, at den internationale evalueringsgruppe, der undersøgte matematik A, anbefalede denne form, og dels, at vi vil undgå, at eleverne går i stå på grund af tekniske problemer, når de sidder alene i en gymnastiksal og skal anvende værktøjsprogrammer til behandling af et større materiale. Sådanne tekniske problemer skulle være afklaret under arbejdet med materialet før selve prøven. Skoleåret skal således planlægges, så der reserveres 6 undervisningstimer til denne vejledning.

To delprøver

De afsluttende skriftlige prøver har i øvrigt en første delprøve på 2 timer uden andre hjælpemidler end en formelsamling efterfulgt af anden delprøve på 3 timer med adgang til alle hjælpemidler, herunder netadgang. I bedømmelsen af elevernes besvarelser vægtes de to delprøver ens.

Læreplan (pdf)

Formelsamling (pdf)

Sidst opdateret: 6. november 2018