Hop til indhold

I eux-forløb indgår både fag på A-, B-, og C- niveau. I uddannelsesbekendtgørelsernes §§ 3 og 4 er det angivet hvilket fagbilag/læreplan, der skal anvendes i teknisk eux og merkantil eux.

Princippet for brugen af læreplaner er følgende:

På grundforløbet indgår grundfag på C-niveau. Grundfagene læses efter fagbilag hentet fra rækken af grundfag i erhvervsuddannelserne - herunder fagbilag og vejledninger.

I det studiekompetencegivende forløb i de merkantile eux-forløb og i hovedforløbet i tekniske eux-forløb indgår både fag på A-, B-, og C-niveau.

Fagene på B- og A-niveau læses efter de gymnasiale læreplaner – herunder læreplanerne for de særlige gymnasiale fag til eux-forløb.

Fag på C-niveau i det studiekompetencegivende forløb eller i hovedforløbet læses enten efter gymnasiale læreplaner eller efter fagbilag for grundfag i erhvervsuddannelserne, hvis faget findes her:

Sidst opdateret: 25. oktober 2022