Ansøgere, som skal indkaldes til optagelsesprøven den 14. juni eller 6. august.

 • Tekstforslag 9 (docx) - Ansøgere, som skal indkaldes til optagelsesprøven den 14. juni eller 6. august 

Ansøger, hvor det først senere kan afgøres, om vedkommende har retskrav på optagelse, ansøger har fået reserveret plads på en prioriteret institution og ansøger har søgt rettidigt.

 • Tekstforslag 1 - Ansøger til
  • 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
  • 2-årig hf-uddannelse direkte efter 10. klasse.
 • Tekstforslag 2 - Ansøger til
  • 2-årig hf-uddannelse direkte efter 9. klasse.

Ansøger, hvor det allerede nu kan afgøres, at ansøger ikke har retskrav på optagelse, ansøger har fået plads på en prioriteret institution og ansøger har søgt rettidigt.

Ansøger skal til optagelsesprøve

 • Tekstforslag 3 (word) - Ansøger har fået plads på 1. prioriteten. Ansøger til 
  • 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
  • 2-årig hf-uddannelse direkte efter 10. klasse
  • 3-årig gymnasial uddannelse i ikke-direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • Tekstforslag 4 (word) - Ansøger har fået plads på en sekundær prioritet. Ansøger til
  • 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
  • 2-årig hf-uddannelse direkte efter 10. klasse
  • 3-årig gymnasial uddannelse i ikke-direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Ansøger skal til standardiseret vurdering.

 • Tekstforslag 5 (word) - Ansøger til
  • den 2-årige hf-uddannelse, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 

Ansøger, der ikke har fået plads på en prioriteret institution og ansøger har søgt rettidigt. 

 • Tekstforslag 6 (word) - Samme brev til samtlige ansøgere. (Når ansøgeren har accepteret reservationen, fremsendes et af brevene under kategori 1 eller 2 til ansøgeren.)

Ansøger har søgt for sent

Ansøger, skal til optagelsesprøve.

 • Tekstforslag 7 (word) - Ansøger til:
  • 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse 
  • 2-årig hf-uddannelse direkte efter 10. klasse
  • 3-årig gymnasial uddannelse i ikke-direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Ansøger, skal til standardiseret vurdering.

 • Tekstforslag 8 (word) - Ansøger til:
  • 2-årig hf-uddannelse, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Sidst opdateret: 7. juni 2019