Hop til indhold

Grafisk fremstilling af optagelsesprocessen

Grafisk fremstilling af optagelsesprocessen, som illustrerer tidspunkt for de enkelte aktiviteter i processen fra, at eleven søger om optagelse, til at eleven optages på den gymnasiale institution. Hent grafikken her.

Tidspunkterne for optagelsesprøverne i 2020 er endnu ikke fastlagte, hvorfor den grafiske fremstilling for optagelsesprocessen fra 2019 alene er vejledende.

Materialer og information om adgang og optagelse til forældre og elever

Ministeriet har udarbejdet en række materialer og information om adgang og optagelse til de gymnasiale uddannelser. Materialerne er dels udarbejdet til institutionerne til brug ved informationsmøder om adgang og optagelse og dels til understøttelse af vejledningen af eleverne i grundskolen. 

En del af materialet kan hentes direkte på uvm.dk og andet materiale findes på ug.dk.

PowerPoint om adgang og optagelse til de gymnasiale uddannelser:

Sidst opdateret: 1. februar 2022