Hop til indhold

Aftalen om etablering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser (der omfatter uddannelserne stx, hhx, htx og toårig hf) skal grundlæggende løse to udfordringer. Den ene er i de tyndtbefolkede egne, hvor mindre gymnasier er presset af faldende elevtal. Den anden er i storbyerne, hvor gymnasierne i højere og højere grad oplever social polarisering og etnisk opdeling.

Udfordringen i tyndtbefolkede områder

I tyndtbefolkede områder i Danmark har en række gymnasiale institutioner gennem en årrække mistet elever. Det gør det svært for dem at sikre et bredt fagudbud. Denne udvikling forventes at tage til i styrke i de kommende ti år på grund af et faldende antal unge. Frem mod 2030 vil der som følge af den demografiske udvikling være cirka 12.000 færre elever på de gymnasiale uddannelser. Der er store geografiske forskelle; for eksempel står hovedstadsområdet til at få cirka 10 procent flere elever, mens nogle tyndtbefolkede områder står til at miste op imod hver fjerde elev. Hvis der ikke gøres noget, vil en række uddannelsesinstitutioner risikere at blive lukningstruede.

Udfordringen i storbyerne

Elevgrundlaget er ude af balance på en række gymnasiale uddannelsessteder, hvor elevsammensætningen ikke afspejler befolkningen i området - hverken i forhold til elevernes sociale, kulturelle eller etniske baggrund. For eksempel er flere afdelinger med en høj andel elever af ikke-vestlig herkomst i dag presset af manglende søgning fra elever med dansk herkomst. Det er med til at skabe parallelsamfund og gøre det vanskeligere at sikre dannelseselementet i de gymnasiale uddannelser. 

Sidst opdateret: 30. juni 2022