Hop til indhold

I forbindelse med elevfordelingen i skoleåret 2023/24 opgør Styrelsen for It og Læring (STIL) transporttiden for ansøgere til stx, hhx, htx, toårig hf og pre-Ib til de institutioner, som ansøgerne selv har prioriteret. Derudover identificeres de institutioner og afdelinger, der udbyder ansøgerens 1. prioriterede uddannelse og ligger inden for 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl.

Transporttiden opgøres på baggrund af rejseplansdata (ruteplaner) indhentet den 16. februar 2023 og ansøgerens folkeregisteradresse, som indhentes fra CPR-registret efter ansøgningsfristens udløb.

I 2023 indhenter STIL adresseoplysningerne på en dato i perioden 17. april til 30. april for ansøgere, der har søgt om optagelse senest den 12. april 2023.

For ansøgere, der søger om optagelse efter den 12. april 2023, opgøres transporttiden på baggrund af folkeregisteradressen, som ansøgeren har på det tidspunkt, hvor ansøgningen behandles.

Fordelingskriterier

Opdateret 04/01 2023 kl. 12:36

Transporttid opgøres som:

  • Transporttiden opgøres som ansøgerens rejsetid fra ansøgerens bopæl (folkeregisteradresse) til institutionens adresse
  • Transporttiden opgøres i hele minutter for offentlig transport og cykel
  • Med offentlig transport menes offentlig transport i fast rutefart (tog, bus, metro, letbane og færger) men ikke flextrafik eller lignende
  • Gang inddrages i opgørelsen af transporttid, når det forkorter rejsetiden
  • Det er den korteste rejsetid med enten offentlig transport (inkl. ventetid ved station eller stoppested) eller cykel om morgenen, der ligges til grund for fordelingen af pladser

Regler om opgørelse af transporttid er fastsat i en Bekendtgørelse om elevfordeling, transporttid og optagelse, der træder i kraft den 1. marts 2023 (retsinformation.dk).

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:06

Transporttiden estimeres ved hjælp af et it-værktøj udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet. It-værktøjet estimerer de mest optimale ruter og transporttiden via disse ruter.

Opdateret 04/01 2023 kl. 12:30

Ansøgerne får plads inden for en maksimal transporttid på 45 minutter (hver vej). Ansøgerne kan dog komme i betragtning til en afdeling længere væk end 45 minutter, hvis de selv har prioriteret afdelingen.

Der gælder endvidere, at hvis en ansøger har mere end 45 minutter til alle udbud af en bestemt uddannelse, vil ansøgeren få mere end 45 minutters transporttid.

Der fastsættes nærmere regler om opgørelse af transporttid i en bekendtgørelse, der forventes udstedt i marts 2023.

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:06

Hvis to eller flere ansøgere har samme transporttid og der ikke er plads til at reservere plads til dem begge på gymnasiet, bliver der trukket lod om, hvilke ansøgere der får reserveret plads på gymnasiet.

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:07

Opdateret 08/03 2023 kl. 12:07

Ansøgere, der ikke har en dansk folkeregisteradresse på tidspunktet for indhentning af adresseoplysninger, vil administrativt få fastsat en transporttid på 23 minutter.

Det er en ændring af opgørelsesmetoden i forhold til det bekendtgørelsesudkast, som var sendt i høring. Heri var der lagt op til, at der ikke skulle opgøres en transporttid for ansøgere, der ikke har en dansk folkeregisteradresse på det tidspunkt, hvor adresseoplysningerne indhentes. Disse ansøgere ville i stedet blive betragtet som ansøgere med den længste transporttid blandt ansøgere med samme prioritet.

Det har ikke været muligt at nå at it-implementere en løsning forud for fordelingen i år, hvor ansøgers kommende danske adresse eller ansøgers forældres adresse indsættes manuelt i fordelingssystemet.

Børne- og undervisningsministeren har derfor besluttet implementere en administrativ fastsættelse af transporttid, da denne løsning vil stille disse ansøgere bedre end nogle ansøgere med dansk folkeregisteradresse og dårligere end andre, men modsat den oprindelige løsning vil de få mulighed for at få plads på et overansøgt gymnasium.

Regler for opgørelse af transporttid er fastsat i en Bekendtgørelse, om elevfordeling, transporttid og optagelse, der træder i kraft den 1. marts 2023 (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 9. marts 2023