Hop til indhold

Ansøgere med særlige behov eller særlige interesser kan få forrang til at blive optaget på visse institutioner, hvis de søger inden ansøgningsfristen.

Man kan ønske forrang til 1. prioritetsinstitutionen (og i enkelte tilfælde 2. prioritetsinstitutionen) i Optagelse.dk. Ansøgere med forrang fordeles til institutionen før andre ansøgere med samme prioritet.

Ansøgere kan ønske forrang til:

 • ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Kostpladser
 • Særlige klasser (omfattet af § 61, stk. 1 eller 2)
 • Forlængede forløb, fx Team Danmark
 • Profilgymnasier, som opfylder de særlige krav stillet af institutionen
 • På grund af kommunal eliteidrætsstatus
 • Forsøgsordninger (hvis det fremgår af forsøgsgodkendelsen, at der kan opnås forrang)
 • Pre-IB
 • IBB-Shippinglinjen på Niels Brock
 • Sjældne studieretninger
 • På grund af handicap
 • Toårig hf på VUC (ansøgere på 20 år eller derover)

Det er institutionen, der vurderer hvor mange og hvilke ansøgere, der kan tildeles forrang. Ved ønske om forrang på grund af handicap er det dog regionen, der vurderer om der kan tildeles forrang. Ansøgninger om forrang til enten pre-IB eller VUC (hvis de er 20 år eller derover) bliver automatisk vurderet.

Regler om tildeling af forrang er fastsat i Bekendtgørelse om ansøgning, elevfordeling og optagelse på de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk).

Sidst opdateret: 26. februar 2024