Hop til indhold

Aftalen om en ny elevfordelingsmodel blev indgået den 10. juni 2021, og implementeringen af aftalen er i gang.

Dele af aftalen kræver lovændringer. Det behandles i to særskilte lovforslag.

Det første lovforslag trådte i kraft den 28. december 2021. Lovforslaget omfattede forlængelse af mulighed for lokale elevfordelingsregler, afskaffelse af ventelister, stop for optag på visse institutioner i skoleåret 2022/23, tilskudsloft for nogle private institutioner og begrænsning af muligheden for at skifte institution. Muligheden for at skifte institution begrænses til de tilfælde, hvor skift skyldes mistrivsel eller flytning, men ændringen kan først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

Se hvad der gælder for optaget til skoleåret 2022/23.

Det andet lovforslag er fremsat i Folketinget den 31. marts 2022 og udmønter modellen for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Se lovforslaget og tidsplanen for lovbehandlingen i Folketinget

Finansiering

Der er i september 2021 indgået aftale om finansiering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser.

Læs aftalen om den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 19. april 2022