Hop til indhold

Reglerne for elevfordeling gælder for de almengymnasiale uddannelser 3-årig stx og 2-årig hf og de erhvervsgymnasiale uddannelser 3-årig hhx og htx. Det gælder uanset, hvilken institutionstype der udbyder disse uddannelser, med undtagelse af private gymnasier, som ikke er omfattet af reglerne.

Eux og 2-årigt stx er ikke omfattet af de centrale fordelingsregler. Det samme gælder erhvervsuddannelserne (eud). 

Forrang til visse elevgrupper

Ansøgere med særlige behov eller særlige interesser kan få forrang til at blive optaget på visse institutioner, hvis de søger inden ansøgningsfristen. I 2023 er ansøgningsfristen den 13. marts.

Der kan ønskes forrang til 1. prioritetsinstitutionen (og i enkelte tilfælde 2. prioritetsinstitutionen) i Optagelse.dk. Ansøgere med forrang fordeles til institutionen før andre ansøgere med samme prioritet.

Der kan ønskes forrang for ansøgere til:

 • ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Kostpladser
 • Særlige klasser (omfattet af § 61, stk. 1 eller 2)
 • Forlængede forløb, fx Team Danmark
 • Profilgymnasier, som opfylder de særlige krav stillet af institutionen
 • Med kommunal eliteidrætsstatus
 • Forsøgsordninger (hvis det fremgår af forsøgsgodkendelsen, at der kan opnås forrang)
 • Pre-Ib
 • IBB-Shippinglinjen på Niels Brock
 • Med handicap
 • Sjældne studieretninger, herunder lokale studieretninger
 • Toårig hf på VUC (ansøgere på 20 år eller derover)

Det er institutionen, der vurderer hvor mange og hvilke ansøgere, der kan tildeles forrang. Ved ønske om forrang på grund af handicap er det dog regionen, der vurderer om der kan tildeles forrang.

Regler om tildeling af forrang er fastsat i Bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere.

Læs Bekendtgørelsen

Læs, hvordan man ønsker forrang

Sidst opdateret: 1. august 2023