Hop til indhold
Regeringen vil justere reglerne for elevfordeling. Disse sider beskriver de nuværende regler. Læs mere her.

Modellen for elevfordelingen gælder for de almengymnasiale uddannelser 3-årig stx og 2-årig hf  og de erhvervsgymnasiale uddannelser 3-årig hhx og htx. Det gælder uanset, hvilken institutionstype der udbyder disse uddannelser. 

Eux og 2-årigt stx er ikke omfattet af de centrale fordelingsregler. Det samme gælder erhvervsuddannelserne (eud). 

Forrang til elevgrupper

Den nye fordelingsmodel skal fortsat tage hensyn til særlige elevgrupper, fx elever med handicap, elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser), Team Danmark-elever med flere, så de kan få forrang til optagelse på visse afdelinger. Følgende elevgrupper kan få forrang til optagelse på visse afdelinger:

 • Profilelever
 • Ansøgere til Pre-IB
 • Ansøgere til ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
 • Ansøgere til forlængede forløb:
  • Team Danmark ansøgere
  • Ansøgere til hf i kombination med landbrug/søfart
  • Ansøgere, der samtidig er optaget på musikalsk grundkursus (MGK)
  • Ansøgere, der samtidig er optaget på uddannelsesforløb inden for andre kunstneriske udtryksformer end musik som eksempelvis billedkunst
 • Ansøgere med handicap (hovedsageligt fysiske handicap)
 • Omgængere
 • Ansøgere til sjældne studieretninger (eksempelvis græsk/latin på stx eller geovidenskab på htx), samt lokalt godkendte studieretninger
 • Kostelever

Forligskredsen er efter aftalens indgåelse blevet enig om, at kommunalt godkendte eliteidrætsudøvere også skal kunne opnå forrang. 

Endvidere skal ansøgere til de gymnasiale uddannelser, som er på forlængede forløb på grund af funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, som forhindrer dem i at følge undervisningen på normal vis, have forrang til at blive optaget på en afdeling, som etablerer særlige klasser for elever på sådanne forløb. 

Endelig får ansøgere over 20 år, som søger optagelse på 2-årig hf på VUC som førsteprioritet, forrang til at blive optaget på dette VUC. 

Nærmere regler om tildeling af forrang forventes fastsat i bekendtgørelse. 

Sidst opdateret: 11. januar 2023