Hop til indhold

Tilsynsportalen

Tilsynsportalen åbnede 15. februar 2018. I den forbindelse modtog alle certificerede tilsynsførende og alle frie grundskoler en velkomstmail til portalen.

Baggrunden for åbningen af Tilsynsportalen er den politiske aftale af 18. marts 2016 om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler. Aftalepartierne ønskede med en række initiativer at styrke forældrenes mulighed for at følge kvaliteten på skolen.

Et par af disse initiativer er:

  • et register over certificerede tilsynsførende
  • registrering af skolernes tilsynsførende
  • et loft således at en tilsynsførende højst kan være tilknyttet fem skoler af gangen
  • en nedsættelse af valgperiodens længde, således at tilsynsførende, der vælges fra begyndelsen af 2018 højst kan vælges for en to-årig periode og kun må være tilknyttet den samme skole i maksimalt seks år inden for en 11-årig periode
  • en styrket tilsynserklæring i digitalt format

I Tilsynsportalen har skolerne adgang til registret over certificerede tilsynsførende. Skolerne registrerer, hvem forældrekredsen på skolen har valgt som tilsynsførende og for hvilken valgperiode. Har forældrekreds og bestyrelse derimod valgt at skolen skal være selvevaluerende, registrerer skolen dette i stedet.

Certificerede tilsynsførende og frie grundskoler kan tilgå Tilsynsportalen (tilsynsportalen.uvm.dk)

Den digitale tilsynserklæring

Den styrkede tilsynserklæring er bygget op omkring obligatoriske spørgsmål, den lokale tilsynsførende skal forholde sig til. Tilsynserklæringerne er således ensrettede og vil fremstå i samme format for alle frie grundskoler.

Den lokale tilsynsførende vil imidlertid stadig have rig mulighed for at give sin erklæring et personligt præg i form af uddybning af sine svar og som tidligere fortælle om indtryk og oplevelser fra sine besøg på skolen.

Formålet med ensretningen er blandt andet at gøre det lettere for forældre og andre interesserede at følge udviklingen på skolen og give styrelsen øgede muligheder for, at sikre at erklæringerne overholder lovkravene. Erklæringen vil være tilgængelig for den lokale tilsynsførende fra begyndelsen af skoleåret. Den tilsynsførende kan således løbende arbejde i erklæringen henover skoleåret og indsende denne via Tilsynsportalen i perioden 1. maj til 30. juni.

Når den tilsynsførende har indsendt erklæringen, vil den via Tilsynsportalen være tilgængelig for skolen, der som hidtil skal offentliggøre erklæringen på skolens hjemmeside.

Sidst opdateret: 1. august 2023