Hop til indhold

Styrelsen administrerer tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på de frie grundskoler. Hovedparten af tilskuddene anvendes til at ansætte lærere og pædagoger, der varetager specialundervisningen på skolerne.

En mindre del af tilskuddene anvendes til hjælpemidler til eksempelvis svagsynede elever, hørehæmmede elever eller elever med læse- eller skrivevanskeligheder. Styrelsen bevilger også tilskud til personlig assistance til elever, der har behov for praktisk hjælp i forbindelse med undervisningen.

Styrelsen fører tilsyn med, at tilskuddene anvendes efter de gældende regler, eksempelvis at elever, der er søgt tilskud om specialundervisning til, også modtager denne undervisning.

Styrelsen fører også tilsyn med, om specialundervisningen på de frie grundskoler står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Sidst opdateret: 26. februar 2024