Hop til indhold

Den tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet.

De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Tilsynserklæringens indhold

Tilsynserklæringer skal være skrevet på dansk og skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  • Skolens navn og skolekode
  • Navn på den eller de tilsynsførende
  • Dato for tilsynsbesøg
  • Angivelse af, hvilke klasser og fag tilsynet har overværet undervisningen i
  • Undervisningen foregår på dansk

De tilsynsførende skal vurdere følgende og skrive resultatet af vurderingen i tilsynserklæringen:

  • Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
  • Hvis skolen ikke fører til prøve i historie, skal elevernes standpunkt i historie også vurderes
  • Om skolens samlede undervisnings tilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Læs mere om kravene til tilsynserklæringen i friskolelovens § 9 a og i bekendtgørelsen om certificeret tilsynsførende § 21.

Hvis enkelte elevers behov eller standpunkt skiller sig ud

De tilsynsførende kan vælge at udtale sig om enkelte elever eller grupper af elever, som skiller sig ud, for eksempel fordi den tilsynsførende vurderer, at de har behov for specialundervisning.

Personfølsomme oplysninger om enkelte elever må ikke stå i tilsynserklæringen.

Tilsynserklæringen skal udleveres og offentliggøres

Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Det er ikke nok at lægge den på skolens ForældreIntra.

Sidst opdateret: 26. juli 2023