Hop til indhold

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. De tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Den tilsynsførende kan ikke overtage forældrekredsens tilsyn.

Den forældrevalgte tilsynsførende skal fremover være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler.

Skolerne kan vælge mellem alle de tilsynsførende, der er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skolen skal orientere Styrelsen om, hvem der er valgt som tilsynsførende og offentliggøre valget af tilsynsførende på skolens hjemmeside. Skolen kan vælge at bede kommunen om at udpege en eller flere tilsynsførende.

Evalueringskravet gælder fortsat

En fri grundskole, der vælger at bruge en certificeret tilsynsførende, skal fortsat leve op til kravet om at evaluere skolens samlede undervisning, som er beskrevet i friskolelovens § 1b.

Læs mere om evalueringskravet.

Vedtægter

Skolerne skal ikke indsende vedtægtsændringer alene på baggrund af de nye regler om tilsyn. Ønsker en skole sin vedtægt ændret af anden årsag, skal vedtægten være i overensstemmelse med gældende regler. Det anbefales, at skoler, der i vedtægten har bestemmelser om tilsyn/tilsynsførende, lader disse udgå af vedtægterne og i stedet skriver "skolen følger de til en hver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende".

Krav til den tilsynsførende

For at blive certificeret tilsynsførende skal man have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau.

En tilsynsførende skal udtale sig om, hvorvidt eleverne får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Den tilsynsførende skal gennemgå et kursusforløb og certificeres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs mere om certificeringsuddannelsen på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Mange vælger dog at aflægge flere og måske kortere tilsynsbesøg, som er fordelt ud over skoleåret.

Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver udleveret til skolens forældre.

Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Lever skolens undervisning ikke op til kravene

Hvis den tilsynsførende vurderer, at undervisningen ikke lever op til lovgivningens krav, er det den tilsynsførendes ansvar at følge op på følgende måde:

  • Den tilsynsførende giver skolen et påbud om at forbedre forholdene. Skolen skal have en frist på mindst tre måneder.
  • Hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal forældrekredsen og skolens bestyrelse høres.
  • Er der efter den tilsynsførendes vurdering stadig ikke opnået den nødvendige forbedring, skal den tilsynsførende indberette sagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Sidst opdateret: 26. juli 2023