Hop til indhold

Vejledningen ”Den professionelle bekymring” til de frie skoler er lanceret i september 2013. Vejledningen vedrører indsats for børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte.

Indholdet i vejledningen handler om underretningspligt og samarbejde med kommunerne om børn og unge.

”Den professionelle bekymring” er udarbejdet i samarbejde mellem de frie skolers foreninger, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, KL og Undervisningsministeriet.

Vejledning og materiale

Den professionelle bekymring - en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte (pdf) 

Professional concern - a guide for private independent schools on children and young people who have welfare issues and are in need of special support (pdf)

Materialer til medarbejdermøder til formidling af vejledningen Den professionelle bekymring:

En PowerPoint-præsentation (pdf)

Sidst opdateret: 1. august 2023