Hop til indhold

Hvis en elev på en fri grundskole ikke kan deltage i undervisningen på grund af længere tids sygdom, skal skolen sørge for sygeundervisning.

Skolen skal snarest muligt og senest efter tre uger kontakte elevens forældre eller den, der har forældremyndigheden over barnet for at vurdere behovet for sygeundervisning.

Undervisning hjemme

Hvis eleven opholder sig hjemme, påhviler det skolens leder efter samråd med forældrene og eleven, at sørge for at den nødvendige undervisning iværksættes. Sygeundervisning vil typisk betyde, at eleven skal modtage undervisning hjemme. Undervisningen skal så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne undervisere.

Skolen kan søge tilskud til dækning af sygeundervisning hos fordelingssekretariatet (fskr.dk).

Undervisning på hospital

Hvis en elev er indlagt på hospitalet i mere end tre uger, skal skolen undersøge, om eleven modtager undervisning på hospitalet. Det er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for sygehusundervisningen.

Sidst opdateret: 26. juli 2023