Hop til indhold

En fri grundskole skal ifølge lov om friskoler og private grundskoler give en undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kravet omtales "stå mål med-kravet".

Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Stå mål med-kravet læner sig op ad grundloven. Ifølge grundloven har børn i den undervisningspligtige alder ret til fri undervisning i folkeskolen, men forældre kan også selv sørge for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kan forældrene for eksempel gøre ved at sende deres børn i en fri grundskole.

Stå mål med-kravet er ikke et fast begreb, da det er afhængigt af den undervisning, der almindeligvis kræves i folkeskolen, som ændrer sig over tid.

Sidst opdateret: 26. juli 2023