Hop til indhold

En fri grundskole skal have slutmål og undervisningsplaner for deres undervisning. Der er flere forskellige måder at fastsætte mål og planer på, fx:

  • En skole kan udarbejde egne mål og planer for hele skolens undervisning.
  • En skole kan have egne mål og egne planer for nogle fag eller dele af fag, og følge folkeskolens Fælles Mål i den øvrige undervisning.
  • En skole kan vælge at følge folkeskolen Fælles Mål for hele skolens undervisning.

Skolen skal offentliggøre sine mål og planer for undervisningen på skolens hjemmeside.

Skolen udarbejder egne mål i alle fag

En fri grundskole skal som minimum formulere slutmål og udarbejde undervisningsplaner for de fagområder, man normalt inddeler fagene i folkeskolen: Det humanistiske fagområde, det naturfaglige område og det praktisk musiske fagområde, samt for de obligatoriske emner.

En skole kan også sætte slutmål for hvert fag og udarbejde tilhørende undervisningsplaner. For nogle fag er der desuden krav om at fastsætte delmål.

Slutmål for undervisningen

Skolens slutmål er en form for pejlemærker. Altså en beskrivelse af de færdigheder og den kunnen, eleverne forventes at have fået, når de afslutter undervisningen i et bestemt fag eller fagområde. Det er det, der svarer til de samlede kompetencemål for hvert fag.

Skolens slutmål skal kunne sammenlignes med folkeskolens kompetencemål. En fri grundskole beslutter selv, hvordan slutmålene skal udformes. Skolen kan vælge at samle slutmålene for et helt fagområde i en enkelt tekst, for eksempel for naturfagene. Men kundskabs- og færdighedsområderne fra alle de fag, der er omfattet af fagområdet, skal indgå.

Skolens slutmål behøver ikke være ligeså omfattende eller detaljerede som folkeskolens mål.

Det væsentlige er, at målene udfærdiges på en måde, så det bliver helt tydeligt, at en elev, som går på en fri grundskole, samlet set har samme mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, som hvis eleven havde gået i en folkeskole, og derved kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Skolen skal også opstille mål for undervisningen i folkeskolens obligatoriske emner; færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og uddannelse og job.

Delmål for undervisningen

En fri grundskole skal fastsætte delmål for fagene dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi i det samlede undervisningsforløb.

Et delmål er en angivelse af et mål for elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder undervejs i skoleforløbet. Delmålene skal lede frem mod de slutmål, skolen har formuleret for fagene

Der vil ikke altid kunne foretages en direkte sammenligning mellem en fri grundskoles delmål og Fælles Måls kompetencemål efter fx 2, 4. og 6. klasse.

Hvis en fri grundskole fx har valgt, at sprogundervisning skal begynde senere, end det sker i folkeskolen, kan progression for undervisningen være anderledes end den, der gælder i folkeskolen.

Undervisningsplaner

Skolen skal lave undervisningsplaner, der beskriver udviklingen hen mod slutmålene. Undervisningsplanerne svarer til Fælles Måls læseplaner. I planerne skal der stå, på hvilket klassetrin eller alderstrin, man arbejder med de forskellige emner og fagområder. Undervisningsplanerne skal også beskrive, hvordan skolens undervisning støtter elevernes alsidige udvikling.

Hvis skolen har valgt at formulere egne mål – herunder slutmål, delmål og undervisningsplaner – skal den som minimum lave tre undervisningsplaner; en for hvert fagområde; Det humanistiske fagområde, det naturfaglige område og det praktiske musiske fagområde.

Skolen udarbejder mål i nogle fag

En skole kan vælge at udarbejde mål i nogle fag og følge folkeskolens Fælles Mål i de resterende fag.

I dette tilfælde skal skolen udarbejde slutmål og undervisningsplaner for de fag, skolen har valgt selv at udarbejde mål for. Hvis fagene inkluderer dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi eller fysik/kemi, skal der desuden udarbejdes delmål for disse fag.

Hvis skolen følger folkeskolens Fælles Mål, men i nogle fag eller dele af fag har valgt at formulere egne mål eller egne undervisningsplaner, skal det fremgå helt tydeligt af hjemmesiden.

Skolen vælger at følge folkeskolens Fælles Mål i alle fag

En fri grundskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles Mål. Hvis skolen følger Fælles Mål, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

Hvis en fri grundskole ikke har tydeliggjort mål og planer for undervisningen på hjemmesiden, gælder Fælles Mål for undervisningen.

Sidst opdateret: 26. juli 2023
Relaterede sider