Hop til indhold

Ministeriet har udviklet Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, som kan anvendes til at gennemføre trivselsmålinger på folkeskoler, de frie grundskoler, 10-klassecentre m.v.

Værktøjet kan anvendes til at gennemføre frivillige trivselsmålinger i perioden 1. april til 31. december. Fra 1. januar til 31. marts er systemet forbeholdt folkeskolerne, da de gennemfører den obligatoriske trivselsmåling i denne periode. Da den obligatoriske nationale trivselsmåling i 2018 er udskudt, så den i år fortages fra den 20. marts til 31. maj, gælder perioden for gennemførsel af frivillige målinger ikke i år. De frivillige målinger kan gennemføres uden for perioden for den obligatoriske nationale trivselsmåling (20. marts til 31. maj 2018).

Spørgerammerne i værktøjet er udviklet af en ekspertgruppe og matcher de spørgerammer, som anvendes i forbindelse med de årlige obligatoriske trivselsmålinger på folkeskoleområdet. Eleverne på 0.-3. klassetrin stilles 20 spørgsmål om deres trivsel, mens eleverne på 4.-9. klassetrin skal svare på 40 spørgsmål om deres trivsel. Se spørgerammerne for de forskellige klassetrin.

Ved gennemførelsen af målingen er der mulighed for at tilføje yderligere 9 spørgsmål med henblik på at kortlægge skolens undervisningsmiljø.

Forud for igangsættelsen af trivselsmålingen, skal en undersøgelsesansvarlig på den enkelte skole klargøre undersøgelsen, hvorefter eleverne får adgang til spørgeskemaet via deres uni-login. Forberedelse og gennemførelse af målingen foregår i værktøjet.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har udviklet materialer om trivselsmålingen målrettet skoleledelser, lærere, forældre og elever. Disse er udviklet med fokus på den obligatoriske trivselsmåling i folkeskolen, men en række af materialerne er også relevante ved gennemførelse af frivillige målinger.

Sidst opdateret: 10. januar 2020