Frivillige nationale test

To gange om året er der mulighed for, at frie grundskoler kan bruge de nationale test på frivillig basis. Der findes ti nationale test til følgende fag og klassetrin:

  • Dansk, læsning: 2., 4., 6. og 8. klassetrin
  • Matematik: 3., 6. og 8. klassetrin
  • Engelsk: 4. og 7. klassetrin
  • Biologi, geografi og fysik/kemi: 8. klassetrin
  • Dansk som andetsprog: 5. og 7 klassetrin.

En frivillig test kan gennemføres på det klassetrin, den er målrettet mod, men også på klassetrinnet over og under. For eksempel kan en test, der er målrettet mod 8. klasse, anvendes frivilligt på 7., 8. og 9. klassetrin.

Frie grundskoler kan lade deres elever tage en test på frivillig basis op til tre gange. De frivillige test er præcis de samme test som de obligatoriske.

På frie grundskoler kan der gennemføres nationale test i efteråret og i foråret.

Her kan du finde datoer for testperioderne.

Forældrene skal orienteres

Hvis en fri grundskole vælger at bruge de frivillige nationale test, skal skolen orientere forældrene om, at testresultaterne opbevares i et register. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet et forældrebrev, der orienterer om de nationale test og ministeriets opbevaring af testresultaterne. Brevet skal sendes til forældrene, før skolen gennemfører testene.

Om offentliggørelse

Testresultaterne er fortrolige, også på en fri grundskole. Der må hverken offentliggøres resultater for den enkelte elev, for hold, årgange eller for skolen samlet. Det er skolelederens ansvar, at resultaterne ikke bliver offentliggjort.

Læs mere om håndteringen af testresultaterne.

De frie skoler vælger selv, om de vil orientere forældrene om deres barns resultater, eller om skolen udelukkende vil bruge testresultaterne internt.

Sidst opdateret: 10. januar 2020