Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemføres fra skoleåret 2022/23 og frem til 2026/27, hvor Folkeskolens Nationale Færdighedstest tages i brug. De frie grundskoler vil fra skoleåret 2026/27 ligeledes have mulighed for at deltage i Folkeskolens Nationale Færdighedstest på frivillig basis.

Læs mere om Folkeskolens Nationale Overgangstest (uvm.dk).

Folkeskolens Nationale Overgangstest på frivillig basis

Frie grundskoler kan bruge Folkeskolens Nationale Overgangstest på frivillig basis én gang årligt i begyndelsen af skoleåret. I skoleåret 2022/23 vil det undtagelsesvist være i november og december, at frie grundskoler har mulighed for at bruge Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Finde datoer for testperioden (uvm.dk).

Folkeskolens Nationale Overgangstest findes til følgende fag og klassetrin:

  • Dansk (læsning): 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin
  • Matematik: 2., 4., , 6., 7. og 8. klassetrin

Frie grundskoler kan lade deres elever tage en test på frivillig basis en gang i testperioden.

Frivillige adaptive test

Frie grundskoler vil ligesom folkeskolerne få mulighed for at anvende adaptive test i engelsk, fysisk/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog frivilligt. Disse test vil kunne anvendes fra skoleåret 2022/23 til og med skoleåret 2025/26. Adaptive test i dansk (læsning) og i matematik kan dog ikke anvendes.

Læs mere om de frivillige adaptive test (uvm.dk).

Forældrene skal orienteres

Hvis en fri grundskole vælger at bruge Folkeskolens Nationale Overgangstest, skal skolen orientere forældrene om, at testresultaterne opbevares i et register.

Om offentliggørelse

Testresultater er fortrolige, også på en fri grundskole. Der må hverken offentliggøres resultater for den enkelte elev, for klassen, årgange eller for skolen samlet. Det er skolelederens ansvar, at resultaterne ikke bliver offentliggjort.

Læs mere om regelgrundlaget for anvendelse af test på friskoler og private grundskoler (uvm.dk).

Sidst opdateret: 19. september 2022