Hop til indhold

Inden for rammerne af friskoleloven (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. nr. 1075 af 8. juli 2016) kan en fri grundskole ifølge § 1 stk. 1 frit afgøre, hvilke elever de vil have på skolen. Det betyder, at skolen selv bestemmer, hvilke elever de vil optage på skolen, og at skolen har ret til at udskrive en elev, selvom forældrene og eleven ikke ønsker det.

Optagelse på en fri grundskole

Optagelse på en fri skole hviler på en aftale mellem forældrene og skolen. Som forældre medfører det et ansvar for at orientere sig om skolens grundlag, herunder om man kan tilslutte sig dette. På samme måde har skolen et ansvar for at orientere kommende forældre om forholdene på skolen. Den enkelte skole og de enkelte forældre må derfor sikre, at skolens overbevisning og praktiske forhold på skolen italesættes før indmeldelse.

Skolen skal altid inddrage forældrene, hvis der sker ændringer af denne aftale.

Udskrivning af en elev

Når en fri skole overvejer at afslutte samarbejdet ved at udskrive eller bortvise en elev mod elevens og forældrenes ønske, er det vigtigt, at skolens ledelse optræder professionelt. Processen omkring beslutningen bør være tydelig for både skolens ledelse, lærere og for eleven og dennes forældre.

Børn skal ifølge FN’s børnekonvention høres i vigtige beslutninger, der angår dem selv. Det kan for eksempel være en bortvisning eller en udskrivning fra barnets skole. Skolens ledelse bør sørge for, at eleven bliver hørt om udskrivningen eller bortvisningen og får mulighed for at fremsætte sine egne synspunkter.

Ministeriet har udgivet en vejledning i, hvordan inddragelsen af eleverne bør ske efter FN's børnekonvention:

Sådan inddrages eleverne (pdf) – FN's børnekonvention og de frie skoler, 2017.

Ministeriets tidligere publikationer om elevers rettigheder i relation til udskrivninger:

At lytte og inddrage (pdf) - FN's børnekonvention og de frie skoler, 2015. Publikationen er rettet mod bestyrelser, skoleledere og lærere på de frie skoler.

Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf) - om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen, 2015. Publikationen er rettet mod elever på frie skoler og kan for eksempel bruges i forbindelse med undervisningen eller udleveres til større elever ved deres indmeldelse på skolen.

Sidst opdateret: 25. august 2022