Hop til indhold

Hvad er en fri grundskole?

I Danmark er det ikke alle elever, der går i folkeskolen. Mange går fx på en friskole eller privatskole. Den fælles betegnelse for disse skoler er "frie grundskoler". Skolerne bygger normalt på et bestemt værdigrundlag eller pædagogisk idé. En skole kan fx være grundtvigsk eller muslimsk – eller måske bygge på Rudolf Steiners pædagogik.

Undervisningen

En fri grundskole bestemmer selv i stor grad, hvordan den ønsker at tilrettelægge undervisningen. Det betyder, at undervisningen, fagene og skolens regler ikke nødvendigvis er de samme som i folkeskolen. Der er dog krav i loven om, at undervisningen skal stå mål med folkeskolen. Det betyder, at man som elev på en fri grundskole skal være stillet på samme måde som ens kammerater i folkeskolen. Det gælder i forskellige fag som fx dansk, matematik og engelsk, men også i en række emner som fx færdselslære og seksualundervisning.   

Elevindflydelse

Der er ikke krav om, at der skal være elevråd på en fri grundskole. Det er dog elevernes ret at danne et elevråd, hvis de vil, og skolen skal bakke op om det. Skolen kan også opfordre eleverne til at varetage deres fælles interesser på en anden demokratisk måde, hvis det passer bedst med skolens overbevisning.

Dialog er vejen frem

Som elev på en fri grundskole er det vigtigt, at man er indstillet på at respektere det grundlag, skolen bygger på. I et skoleforløb vil der uundgåeligt opstå situationer, hvor skolen og en elev – og måske elevens forældre – ser forskelligt på en sag. Her er det vigtigt, at man holder fast i den gode dialog. Det betyder, at man skal tage en snak med enten en konkret lærer eller med skolens leder.

Den gode dialog er også vigtig ved udskrivning eller bortvisning. Børn skal ifølge FN’s børnekonvention høres i vigtige beslutninger, der angår dem selv. Det kan for eksempel være en bortvisning eller en udskrivning fra skolen. Ministeriet har udgivet en publikation, hvor du kan læse om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen,

Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf) -  publikationen er rettet mod elever på frie skoler.

Sidst opdateret: 26. juli 2023