Ansøgere skal være fyldt 18 år for at blive optaget.

Det er institutionen, der afgør, om en ansøger kan optages.

Optagelse sker dels ud fra en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at kunne følge undervisningen, og dels ved at ansøgeren gennemfører en obligatorisk test.

Økonomisk støtte

Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (su.dk), hvis du er mellem 18 og 19 år og samtidig følger Almen voksenuddannelse.

Du kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (svu.dk) til FVU, hvis en række nærmere omstændigheder er opfyldt, herunder at du er fyldt 25 år, er i beskæftigelse og har aftalt uddannelsesforløbet med din arbejdsgiver.

Er du ansat på en virksomhed, kan der herudover være mulighed for at søge støtte i en kompetencefond afhængigt af overenskomstområde. Kontakt fagforeningen for nærmere oplysninger.

Sidst opdateret: 10. januar 2020