; Hop til indhold

Eksamensbekendtgørelsen

Den almene eksamensbekendtgørelse (retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Regelgrundlag for prøver i de enkelte fag

I FVU-loven og -bekendtgørelsen finder du rammer og regler for forberedende voksenuddannelse, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet.

FVU-loven (retsinformation.dk)

FVU-bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Eventuelle ændringer til reglerne vil fremgå af links til ”Senere ændringer til forskriften” på retsinformation.dk.

Retningslinjer

Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelse inden for FVU (pdf).

Inhabilitet

Om habilitetsregler for censorer og andre som deltager ved prøver og eksamen

Orientering om inhabilitetsregler (pdf)

Notat om de forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning (pdf)

Sidst opdateret: 8. september 2020