Et prøvebevis udstedes, når en kursist har gennemført undervisningen og har aflagt prøve i et FVU-fag. Hvis en kursist har deltaget i undervisningen, men ikke har aflagt prøve, kan et deltagerbevis udstedes.

Prøvebevis

Beskrivelse af prøvebevis (pdf)

Eksempel på prøvebevis (pdf)

Tekst til prøvebevisets bagside (pdf)

Prøvebevis på engelsk

Beskrivelse af prøvebevis (pdf)

Tekst til prøvebevisets bagside (pdf)

Deltagerbevis

Der er ingen formkrav til deltagerbeviser og attestationer. Du kan læse mere om deltagerbeviser i FVU-bekendtgørelsens § 11 (retsinformation.dk). For at sikre bevisernes og attestationernes validitet, foreslår ministeriet følgende modeller:

Beskrivelse af bevis for deltagelse (pdf)

Eksempel på deltagerbevis (pdf)

Tekst til bagside af bevis for deltagelse (pdf)

Attestation for bestået trin

Eksempel på attestation for bestået trin (pdf)

Sidst opdateret: 29. april 2020