Hop til indhold

Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg, der rådgiver centeret i uddannelsesspørgsmål.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere og repræsentanter for driftsoverenskomstparter. Udvalget kan endvidere have repræsentanter for institutionen.

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelser dækker. Uddannelsesudvalget skal tillige med regionen høres inden VUC indgår eller opsiger en driftsoverenskomst om FVU-undervisning.

VEU-rådet

Voksen- og Efteruddannelsesrådet (VEU-rådet) rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse.

Rådet for Ungdomsuddannelser

Rådet for Ungdomsuddannelser rådgiver undervisningsministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer på området for ungdomsuddannelser. Herunder om uddannelserne i overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse - for eksempel FVU.

Sidst opdateret: 21. december 2020