Hop til indhold

Hvis du vil klage over institutionens afgørelse vedrørende FVU, skal du sende klagen til institutionen.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du sende klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk). Du kan dog kun sende klagen til styrelsen, hvis den drejer sig om retlige forhold.

Sidst opdateret: 11. juli 2024