Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Jobcenterets opgaver for unge under 25 år forankres desuden i den kommunale ungeindsats.

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, har ret til vejledning om uddannelse og job hos den kommunale ungeindsats.

Den kommunale ungeindsats har desuden ansvar for at målgruppevurdere unge til FGU.

Læs mere om vejledning (uvm.dk).

Sidst opdateret: 23. maj 2019