Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en samlet uddannelsesplan i den kommunale ungeindsats (KUI).

Uddannelsesplanen skal være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud, som den unge har brug for, for at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal fremstå som en sammenhængende plan i forhold til den unge, og den unge skal opleve, at der arbejdes på de samme målsætninger på tværs af kommunale enheder på kort og langt sigt. 

I planen skal indgå alle de indsatser, kommunen har igangsat for den unge. Det kan være både i uddannelsesregi, beskæftigelsesregi og socialt regi. 

For unge, der målgruppevurderes til FGU, skal uddannelsesplanen være det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning og varighed. Relevante og nødvendige elementer fra uddannelsesplanen sendes til FGU-institutionen, hvor oplysningerne danner grundlag for elevens forløbsplan. 

Læs mere om målgruppevurdering til FGU. 

Spørgsmål og svar om uddannelsesplan

Vejledningsopgaver i FGU knytter an til undervisningen og elevernes samlede forløb. De kan f.eks. findes i forbindelse med afsøgningsforløb, som skal medvirke til de unges afklaring om uddannelse og job.

Ved opstart af et ordinært forløb på basis eller i et spor skal elevens kompetencer i dansk og matematik screenes, og der skal gennemføres en samtale om elevens forløb. Elevens uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af uddannelsesplanen i en forløbsplan. Der kan være behov for vejledningssamtaler i forbindelse med udarbejdelse af forløbsplanen og løbende opfølgning derpå, og der kan være øvrige vejledningsopgaver, når der skal skabes sammenhæng mellem uddannelsesplanen og forløbsplanen i et samarbejde mellem institutionen og den kommunale ungeindsats.

Under forløbet kan eleven tilbydes erhvervstræning, hvilket kræver et samarbejde med virksomheder. Eleven kan endvidere tilbydes kombinationsforløb, hvilket kræver et samarbejde med en ungdomsuddannelsesinstitution. Aftale om eventuel erhvervstræning og kombinationsforløb indebærer samtaler mellem en medarbejder og elever, hvilket også kan betragtes som en vejledningsopgave.

  Sidst opdateret: 10. januar 2020