Den kommunale ungeindsats skal understøtte, at virksomhederne har få – men brede – kontaktflader med kommunen, når der samarbejdes om blandt andet unges praktik, elevforløb, erhvervstræning og beskæftigelse. Funktionen koordineres med andre kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser, herunder også på grundskoleniveau og i forhold til Erhvervsgrunduddannelsen på FGU.

Den kommunale ungeindsats tilrettelægger virksomhedspraktikken og erhvervstræningen i samarbejde med FGU-skolerne. FGU-skolerne spiller en central rolle i forhold til de konkrete praktikaftaler, så eleverne kan være trygge ved, at der er voksne i det nære miljø, som er tæt på praktikstederne.

Sidst opdateret: 4. april 2019